Näyttely: ”askeliA Taiteen POlulle”, 17.04. – 30.04.2015.

25.4.2015


Tornion Kansalaisopiston aikuisten taiteen perusopetuksen ryhmä Tornion Kuvataideseuran Taidekamarilla

Tornion Kansalaisopisto aloitti syksyllä 2014 taiteen perusopetuksen aikuisille. Opetus perustuu opiston taideaineiden opettajien laatimaan Visuaalisten taiteiden perusopetuksen opetussuunnitelmaan aikuisille. Opinnot kestävät kolme – viisi vuotta, ja ovat avoimet kaikille. Opiskelu tapahtuu iltaisin ja viikonloppuisin ja siihen on osallistunut noin 15 henkilöä, joista tähän näyttelyyn 11 opiskelijaa on tuonut esille töitään.

Kuten opintojen nimikin kertoo, on opetus painottunut taiteen tekemisen perusasioiden tutkimiseen ja opiskeluun.
Syyslukukausi aloitettiin piirtämisen harjoituksilla tutkien kaupunkiympäristöä ja sisätiloja eri piirtimien avulla. Sitten siirryttiin tutkimaan perinteisesti asetelmaa ja elävää mallia hiilellä piirtäen.
Maalausjakso väri- ja sommitteluoppeineen jatkuu ensi syksynä, siihen ehdittiin vasta tutustua tänä keväänä. Opiskelijat ovat harjoitelleet maalausta vesi-, akryyli- ja öljyvärein. Väriopin yhteydessä opiskelijat ovat tutkineet eri taiteilijoiden töitä maalaamalla niistä omat versionsa, joiden avulla on harjoiteltu värien sekoittamista ja käyttöä ja tutustuttu samalla taiteilijoiden persoonallisiin tapoihin ilmaista itseään. Lisäksi opiskelijat ovat rakentaneet omat asetelmansa ja tutkineet niitä öljy- ja akryylivärein.

Syyslukukauden opetukseen on kuulunut myös taidehistorian luentosarja, jonka luennoitsijana on toiminut Tuija Hautala – Hirvioja.

Kevätlukukaudella opiskelijat ovat tutustuneet keramiikkaan ja plastiseen muotoiluun Sari Raikaslehdon avulla ja grafiikan pariin on opastanut Lenita Rundgren. Grafiikan työt eivät ehtineet tähän näyttelyyn kurssin myöhäisestä ajankohdasta johtuen. Piirustusta ja maalausta on opettanut Tuula Seppänen.

Opiskelun tärkeimpiä lähtökohtia on opiskelijan oman persoonalliseen näkemyksen löytyminen ja kehittäminen ja siinä ryhmällä on ollut erittäin merkittävä rooli.

Torniossa 16.04.2015
Tuula Seppänen