Näyttely, "Scillojen aikaan", 5.5. - 30.6.2015

7.5.2015


Tornion Kuvataideseuran pajanäyttely

Osa I :            5.5. – 30.5.2015
Osa II:            2.6. – 30.6.2015
 

Tornion Kuvataideseura on järjestänyt useita työpajoja ja kursseja vuoden aikana. Osallistujia on ollut runsaasti ja mikä hienointa, uusia seuran jäseniä on tullut mukaan.

Taiteilijat ovat innokkaasti työskennelleet eri aiheiden ja materiaalien parissa. Uuden kokeileminen ja yhdistäminen aikaisempaan työskentelytapaan on inspiroinut tekijöitä.

Osalla kursseista on ollut opetusta tai ohjausta, joillakin on työskennelty omaehtoisesti porukkahengessä. Kokemukset pajatyöskentelystä ovat innostavia ja ryhmässä saatu palaute vie eteenpäin, antaen voimaa ja rohkeutta ilmaista itseään.

Pajanäyttely Scillojen aikaan on esillä Tornion Kuvataideseuran galleriassa.  
Galleriaan on vapaa pääsy.
 

Tervetuloa näyttelyyn!