Tornion Kuvataideseuralle Taidetta hoitolaitoksiin apurahaa.

25.5.2019


Tornion Kuvataideseuralle Taidetta hoitolaitoksiin apurahaa
Lapin Kulttuurirahasto myönsi Tornion Kuvataideseuralle 10 000 euron apurahan
Taidetta hoitolaitoksiin ohjelmalle.
Tornion Kuvataideseuran kaksi jäsentä lähtee toteuttamaan tätä hienoa hanketta
laitoksissa viettävien asiakkaiden ja henkilökunnan ehdoilla ja yhteistyössä.
Apurahaa hakiessa nimesimme henkilöt,jotka sekä ammatillisesti että taiteellisen osaamisen
perusteella katsoimme sopivan tähän tehtävään.
Kaupungin hoitopisteitä on useampia eri puolilla Torniota. Osa kauempana kaupungin keskustasta.
Kaikki tulevat saamaan omat virkistyshetkensä.
Kaikki hoitoyksiköiden asiakkaat ovat tervetulleita osallistumaan taiteen tekemiseen.
Asiakkaiden toiveita kuunnellaan ja annetaan virikkeitä ja ohjataan. Tavoitteena on, että myös
hoitohenkilökunta voisi olla mukana taidepiirissä.
Taide tuo iloa meille kaikille ja edistää hyvinvointiamme,estää syrjäytymistä ja pitää meidät ajassa
kiinni.
Lapin Kulttuurirahasto on kansamme samalla linjalla myöntäessään avustuksen.Taide tekee hyvää.


Tornio 25.5 2019
Mari Verronen
Tornion Kuvataideseura ry,puheenjohtaja.