Taidekamarin heinäkuun näyttely: Tornion kansalaisopiston öljyvärimaalauskurssin vuosinäyttely: Elämä silloin.

30.6.2020


TORNION KANSALAISOPISTO


Elämä silloin
 

Öljyvärimaalauskurssin vuosinäyttely 2020
Tornion kuvataideseuran galleriassa Taidekamarilla

30.06.20 – 25.07.20.


Öljyvärimaalauksen opintoryhmä aloitti Tornion kansalaisopistolla syksyllä 2017.
Tämän lukuvuoden opintoryhmässä on ollut 12 – 14 opiskelijaa, joista jotkut ovat mukana ensimmäistä kertaa. 
Tornion kansalaisopiston ensimmäisen aikuisten kuvataiteen perusopetusryhmän (ATPOn) valmistuttua keväällä 2017, heräsi ajatus öljyvärimaalauksen opintoryhmän perustamisesta. Se kannusti monia jatkamaan öljyllä kolmivuotisten kuvataiteen perusopintojen jälkeen.

Opetukseen on sisältynyt materiaali-, väri- ja sommitteluoppia luentoina ja työkohtaisesti. Taiteen historiaan ja taiteilijoihin on tutustuttu aina asian ollessa ajankohtainen. On mm. tutkittu Bauhausin historiaa ja Malevitsin neliöitä sekä paikallisia ja suomalaisia nykytaiteilijoita. Opiskelijoilla on ollut käytössään myös Pedanet sivusto tekemisen tukena. Loppuosa kurssista suoritettiin etänä opiskellen.

Työskentely on ollut teemallista ja omista persoonallisista lähtökohdista juontavaa. Teemoina ovat olleet ”Täältä tulen minä”, Abstrahoinnista abstraktiin”, ”Vanha valokuva, elämä silloin” ja koronan aikaisen etäopiskelun teemana oli ”Minä nyt”. 
Oppitunteja lukuvuoden aikana on ollut yhteensä 90 h.

Tässä näyttelyssä lukuvuoden aikana syntyneitä teoksiaan esittelee 11 taiteilijaa. 

 


Tuula Seppänen