Taidekamarin huhtikuun näyttely: Tornion Kansalaisopiston öljyvärikurssi - Etäältä Yhteen 6.4.-30.4.2021

6.4.2021


Etäältä Yhteen

Tornion kuvataideseuran galleriassa. 6.4 – 30.4.2021
 

Esillä ovat TORNION KANSALAISOPISTON öljyvärimaalauskurssin pääasiassa etänä opiskellen syntyneet työt syksyltä 2020 kevääseen 2021. Vain muutama työ ehti valmistua syksyn lyhyen lähiopetusjakson aikana.

Aloitimme maalauksen opiskelun etänä jo keväällä 2020, kun koronaviruksen vuoksi lähiopetus oli lopetettava.

Keväällä 2020 käytimme aluksi sosiaalisen median alustaa, jonne opiskelijat lähettivät kuvia maalauksistaan. Keskustelu tapahtui chatin välityksellä.

Myöhemmin opiskelijat alkoivat päivittää digitaalisia välineitään ja syksyllä 2020 aloitimme opiskelemisen videoyhteyden avulla. Käytännössä se tapahtuu siten, että opiskelijat lähettävät kuvia töistään opettajalle, joka jakaa ne kuvayhteyden avulla kaikkien osallistujien nähtäväksi. Kuvat maalauksista arvioidaan yhdessä kerran viikossa olevan opintokerran aikana. Kaikki osallistuvat dialogiin, ja tunneilla kaikilla ovat kamerat ja mikrofonit auki. Töitä jatketaan itsenäisesti ja katsotaan taas viikon kuluttua, kunnes työt valmistuvat.

Etäopiskelussa on tullut esiin paljon myönteisiä asioita. Töitä voidaan tarkastella lähietäisyydeltä tietokoneen ruudulla ja jokainen pääsee näkemään myös muiden työt kunnolla. Koska työn alla ei ole omaa maalausta samaan aikaa, keskustelu on hedelmällistä ja kannustavaa kaikkien paneutuessa yhdessä kulloisenkin maalauksen prosessin ongelmiin.

Tämä tapa opiskella on luonut ryhmähenkeä, ennakkoluulottomuutta ja yhteisöllisyyttä, jonka kaltaista ei ehkä saavutetakaan lähiopiskelussa. Opiskelijat ovat myös oppineet käyttämään digitaalista tekniikkaa, josta monilla oli alussa hyvin vähän kokemusta.

Toisaalta etäoppiminen on vaatinut opiskelijoilta järjestelyjä kotona tehtävän työn ja videoneuvottelun suhteen. Kuitenkaan kukaan ei ole ollut tyytymätön nykyiseen opiskelutapaan, vaan se on luonut ikkunan ulos olosuhteiden vaatimassa eristäytyneessä tilanteessa.
On jännittävää päästä vihdoin katsomaan syntyneitä töitä ”livenä”.

Tervetuloa katsomaan näyttelyä, turvaohjeistuksen puitteissa.