Historia


Tornion Seudun Kuvataideseura ry perustettiin kevättalvella 1966, kun muutamat kuvataiteen harrastajat tekivät asiasta aloitteen. Jo tätä ennen Tornion kansalaisopistossa oli tapahtunut kuvataiteen ohjausta. Seuran tarkoituksena tuli olemaan kuvataiteen harrastuksen edistäminen Torniossa ja sen lähiseudulla, kurssien ja maalausleirien järjestäminen sekä näyttelytoiminnan aikaansaaminen.

Jo seuraavana kesänä seura järjesti maalausleirin Peräpohjolan Opiston tiloissa opiston silloisen rehtorin Reino Mähösen myötävaikutuksella. Reino Mähönen oli lämmin kuvataiteen ystävä, joka itsekin oli jonkin verran sitä harrastanut ja tehnyt tutkimuksia kuvataiteen alalta. Ensimmäisen leirin opettajaksi saatiin taidemaalari Tauno Sarmaja Helsingistä. Sarmaja oli leireillä opettajana useana kesänä 1960 -luvulla ja 1970 -luvun alussa. Hän oli hieno persoona, jolla oli hauska ja havainnollinen tapa opettaa ja saada harrastajat innostumaan.

Kuvataideseura on ollut ja on edelleenkin mukana järjestämässä yhdessä opiston ja kulttuurilautakunnan kanssa kesän kuvataidetapahtumia, joissa ovat mukana myös Haaparannan vastaavat järjestöt. Näyttelytoiminnan tavoitteena oli saada ainakin yksi tasokas näyttely vuodessa paikkakunnalle, mikä melko hyvin toteutuikin. Kun saatiin hiukan valmiutta kuvan tekoon, alettiin toimeenpanna myös omia vuosinäyttelyitä.

Toiminnan alkuvuosien kohokohtana voidaan pitää Kalotti-näyttelyitä, joita järjestettiin kolmena kesänä vuosina 1970 - 1972. Kalottinäyttelyiden ideoijana ja osin sponsorinakin oli kauppaneuvos Veli Aine, harras taiteen ystävä. Nimensä mukaisesti näissä näyttelyissä oli kansainvälinen leima: taiteilijoita oli Norjasta, Ruotsista ja Suomesta, vuonna 1972 jopa Muurmanskista. Kalottinäyttelyistä jouduttiin luopumaan rahavaikeuksien takia. Mutta niiden tilalle saatiin Raja-näyttelyt kolmen kaupungin; Kemin, Tornion ja Haaparannan, järjestäminä kesätapahtumina vuorovuosin.

Raja-näyttelyt keräsivät suuret kävijämäärät aivan kuten Kalottinäyttelytkin aikanaan. Tornion Seudun Kuvataideseura on antanut oman panoksensa kuvataiteen saamiseksi Peräpohjolan opiston opetusohjelmaan. 1970 aloitti yksivuotinen kuvataidelinja, josta myöhemmin kehittyi 3-vuotinen Lapin taidekoulu.

Kuvataideseura on omalta osaltaan ollut myös vaikuttamassa Aineen taidemuseon saamiseksi Tornioon. Vuonna 1974 seura teki Tornion kaupunginhallitukselle aloitteen asianmukaisten tilojen saamiseksi kauppaneuvos Veli Aineen taidekokoelmille, jotta hänen kokoelmansa saataisiin siten yleisön nähtäväksi. Kaupunki tarttui tarmolla asiaan, ja taidemuseo on tällä hetkellä todellisuutta. Museon saanti Tornioon on tapahtuma, joka on muuttanut koko taiteen kuvaa kaupungissa ja laajemminkin. Harrastajilla on mahdollisuus saada uutta virettä, kun voi milloin tahansa käydä katsomassa tasokasta kuvataidetta.

Kuvataiteen harrastajien määrä on Torniossa kasvanut, mikä näkyy myös seuran jäsenmäärässä. Uutta harrastajapolvea on kasvamassa, onhan kuvataidekerhojen järjestäminen alle 7 -vuotiaille lapsille ollut seuran toiminnassa jo lähes kymmenen vuotta. Toiminta kuului osana Tornion lasten ja nuorten kuvataidekouluun.

1990-luvun loppupuolella "asuimme" Jääkärinkadulla pari vuotta. Sen jälkeen seura oli tuuliajolla muutaman vuoden, kun omia kokoontumistiloja ei ollut. Asia on kuitenkin nyt korjattu, saimme Tornion kaupungilta toimitilat 2006. Nykyisissä tiloissa, Åströmin pihapiirissä, seura on toiminut siitä lähtien.