Jäsenhakemus

Tällä lomakkeella voit hakea sähköisesti Tornion Kuvataideseuran jäseneksi.

 

Jäsenyys Tornion Kuvataideseurassa maksaa vuonna 2023 30€/vuosi ja alle 20 vuotiaille 10€/vuosi.
Seuran jäsenenä sinulla on mahdollisuus osallistua kursseille ja näyttelyihin.
Voit myös tuoda töitäsi myyntiin Taidekamarin Taidepuotiin.

Jäsenhakemus

Kuinka saitte tietää Tornion Kuvataideseurasta?

Tietosuojaseloste

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11§:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja varainhankintaa varten.

Rekisteriin kerätään jäsenistä seuraavia henkilötietoja:

  • täydellinen nimi ja kotipaikka (yhdistyslaki 503/1989 11 §)
  • yhteystiedot: postiosoite, sähköposti ja puhelin
  • syntymävuosi
  • yhteisöjäsenet: y-tunnus ja yhteyshenkilöt yhteystietoineen
  • jäsenyystiedot: jäsenlaji ja liittymisvuosi

Rekisterin tietolähteet
Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta.

 

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU- alueen tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.

Sähköisen jäsenrekisterin tiedot sijaitsevat nimetyn rekisteriasioita hoitavan henkilön henkilökohtaisella tietokoneella ja palvelimella, jotka on asianmukaisesti suojattu palomuurein, salasanoin, varmuuskopioin ja muilla teknisillä keinoilla.

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on pääsääntöisesti oikeus tarkistaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkistuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä.

Rekisteripitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Henkilötietoja säilytetään vähintään jäsenyyden keston ajan ottaen huomioon lainsäädännön ja viranomaisten kuten kirjanpito- ja henkilötietolain vaatimukset.